Yükleniyor..
Telefon :
0352 222 5008
Addres :
Sahabiye mah. Ahmet Paşa cad. Özal Plaza No: 30/40 Kocasinan / Kayseri
Email :
info@sunbera.com

KADINLAR BAŞKALDIRIYOR

KADINLAR BAŞKALDIRIYOR – AYŞEGÜL SÜNBÜL

Bizler sanılanın aksine ataerkil değil anaerkil toplumuz.

Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu Cengiz Han’ın (Çinlilere göre T’ien – Tze = semaların oğlu) asıl adı Timuçin’dir

Bir gün Cengiz Han, çevre hanları toplantıya çağırır. Bütün hanlar, halka oluşturarak yuvarlak düzende otururlar. Cengiz Han yanında eşi Börte ile gelir ve eşini sağ tarafına oturtur. Gelenek gereği soldan başlayarak hanlar kendilerini tanıtırlar. Soldan sağa hanlar kendini tanıtmaya başlar ve sıra da Börte Kadın vardır. Sözü Cengiz Han alır ve;

“Ben hepinizin hanı Cengiz Han’ım.

Bu da benim Han’ım Börte ’dir “der.

İşte Hanım kelimesi bu şekilde kullanılmaya başlanır.

Kadın toplumun temelidir.

Gelecek neslin ruhsal ve bedensel sağlığı, eğitimi, görgüsü, katkısı ve kaderi öncelikle anneden gelir.

O yüzden ki her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır denir.

Bu kadın kimi zaman annedir, eştir, kardeştir.

Toplumda durduğu yer ve dokunduğu ne varsa şekillendirir.

Kadın annelik gibi muhteşem bir lütufla ödüllendirilmiştir.

Fiziksel ve ruhsal olarak anaç donatılmıştır.

Sahiplenici, koruyucu, toparlayıcıdır.

Doğamız düzen gayretindedir.

Bugün geldiğimiz medeniyet seviyesinde halen kadın istihdamını ve dahi kadına şiddeti tartışıyor olmamız son derece vahim. Bu kadar donanıma sahip iken halen var olma çabası gösteren ve fark edilmeyi bekleyen kadınlarımız var.

Burda asıl önemsenmesi ve dikkat çekilmesi gereken sayı olarak kadının istihdamı değil, içinde bulunduğu oluşuma katacaklarının benimsenmesi olmalıdır.

Dünya Bankası Girişimcilik Araştırmasına göre şirketlerin %5,4 ünde üst düzey yönetici kadın bulunurken tam zamanlı çalışanların %21,9 u kadın. Son verilere göre kadın iş gücü katılım oranımız %30 seviyelerinde ve bu oran 10 yıl öncesinde %15 seviyelerinde idi. Bu oranın artması, kadın girişim ve istihdam oranlarının artırılması yönünde yapılan çalışmaların yeterliliği kadar kadınlarımızın da bu anlamda bilinçli olması gerekiyor. Ülkemizde tabandan parlamentoya kadar hem stk hem de bürokrasi düzeyinde kadın başlığı altında birçok çalışma yapılır iken halen bu çalışmalardan haberdar olmayan kadınlarımızın olması bu anlamdaki bilgilendirme yeterliliği yanı sıra eğitim konusunu da gündeme getiriyor.

Bu anlamda 2009 yılında çalışmalarına başlayan ve “Türkiye’de kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadele” amacı ile kurulan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), ulusal ve uluslararası düzeyde temsillerle bu konuyu gündeme taşımaya devam ediyor. Yine (KEFEK) bünyesinde kurulan İstanbul Sözleşmesi’nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu ile ailenin korunması ve kadına şiddet konusunda çalışmaları ile destek veriyor.

Bütün bu çabaların temelinde kadının var olması yanısıra, bilinçli, eğitimli ve bu oluşumlara gerek duymayacak toplum düzeyine erişilmesi yatıyor.

Bu yüzden ki, öncelikle biz kadınlar kendimize saygı duymalı, kendimizin ve de yapabileceklerimizin farkında olmalıyız.

Moğol İmparatoru Cengiz Han’ın Börte ’ye duyduğu saygı, Börte’nin kendine olan saygısıdır.

Sunbera Gündem
Sunbera

Diğer Yazılar